GÖNEN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra No
Vatandaşa Sunulan Hizmet Adı Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç Süre)
1 GIDA YARDIMI 1-SYDV başvuru kayıt formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa 30 GÜN (İlk defa başvuruluyorsa)
2-Başvuru dilekçesi 7 GÜN (gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)
3-Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
2 YAKACAK YARDIMI 1-SYDV başvuru kayıt formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa başvuruluyorsa)
2-Başvuru dilekçesi
3-Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürede başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurularda yakacak yardımı teslimi, Ankara İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır. 7 GÜN (yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)
3 BARINMA YARDIMLARI (KİRA) 1-SYDV başvuru kayıt formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa başvuruluyorsa)
2-Başvuru dilekçesi
3-Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
4-Barınma ihtiyaç raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı 7 GÜN (kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
4 SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (1 DEFAYA MAHSUS PARA/PERİYODİK NAKİT) 1-SYDV başvuru kayıt formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa başvuruluyorsa)
2-Başvuru dilekçesi
3-Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 7 GÜN (Sosyal Destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)
5 EĞİTİM YARDIMLARI 1-SYDV başvuru kayıt formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa başvuruluyorsa)
2-Başvuru dilekçesi
3-Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
4-Öğrenci belgesi 7 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda
6 ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARI (ŞNT) 1-SYDV Şartlı Eğitim Yardımı başvuru formu(ilk defa başvuru yapılıyorsa) 14 GÜN
2-Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin)(İlk defa başvuru yapılıyorsa)
3-Öğrenci Belgesi
4-Çocukların kimlik fotokopisi
Not: Başvurulan Ağustos/Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
7 ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI 1-SYDV Şartlı Sağlık Yardımı başvuru formu(ilk defa başvuru yapılıyorsa) 14 GÜN
2-Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin)(ilk defa başvuru yapılıyorsa)
3-Çocukların kimlik fotokopisi
Not: Başvurulan Ağustos/Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
8 ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI 1-SYDV Başvuru kayıt formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 7 GÜN
2-Başvuru dilekçesi
3-Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
4-Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
5-Sosyal Güvenlik kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge
9 AFET DESTEKLERİ (DEPREM, YANGIN, SEL V.B.) 1-SYDV Başvuru kayıt formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 7 GÜN
2-Başvuru dilekçesi
3-Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
4-Hasar tespit formu/Yangın raporu v.b.
10 TERÖR ZARAR YARDIMLARI 1-SYDV Başvuru kayıt formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 7 GÜN
2-Başvuru dilekçesi
3-Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
4-Terör zararı tespit tutanağı
11 PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER) 1-Fayda sahibi başvuru formu 30 GÜN
2-Proje hazırlama formatı
3-Proje başvuru formu
4-Başvuru yapılan kişinin kimlik fotokopisi
5-Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge(Ustalık, Kalfalık, Diploma, Sertifika, Referans Mektubu v.s.
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
12 PROJE DESTEKLER (GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ VE SOSYAL HİZMET PROJELERİ) 1-Fayda sahibi başvuru formu  
2-Proje hazırlama formatı
3-Proje başvuru formu
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
  İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri :  
İsim : Kadir GÜLBAHAR İsim : 
Unvan : SYDF Müdürü Unvan : Kaymakam
Adres : Gönen Kaymakamlığı Adres : Gönen Kaymakamlığı
Tel: 762 09 47 Tel : 762 10 01-762 12 09
Faks: 762 12 41 Faks : 762 08 35